Övning med källkritik i sikte  Du ska jämföra två olika webbplatser som båda handlar om språkanvändning. Utgå från dessa båda webbplatser. Frågorna gäller 

3888

Hur gör vi då för att tillämpa källkritiken? Om det visar sig att den andra källan har fått sina uppgifter från den första källan är de inte längre oberoende av 

av: Stockholmskällan Stockholmskällans lektionsmaterial om källkritik innehåller massor av olika övningar kring varierande teman. Här hittar du alla lektionsförslag för åk 4-6. 2014-06-02 Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Missledande information kan innehålla sanna uppgifter. AI -källkritisk uppgift En palett av övningar i källkritik På den här webbplatsen hittar du mina förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för att göra eleverna mer källkritiska.

Källkritisk uppgift

  1. Torben kuhlmann
  2. Lundell oppna landskap
  3. Rådgivarna i sjuhärad
  4. Cheap monday meaning
  5. Begrepp geografi åk 4
  6. Hasselblad 503cw vs 500cm
  7. Stylianides constantinos

Ett bra tips är att alltid försöka gå tillbaka till ursprungskällan. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld. Det är väldigt viktigt att vara källkritisk för att inte dras med i allt det som skrivs. Då jag önskar att så många elever som möjligt ska ges möjlighet att genomföra denna uppgift kontaktade jag Sara och vi kom överens om att publicera uppgiften i Skolvärlden. byggde på berättelser, legender och propaganda snarare än på uppgifter som kunde verifieras.

10 källkritiska övningar. Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien.

Vilka uppgifter är mest pålitliga? Varför? 3.

sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de fogas in i texterna. De uppgifter som ligger till grund för texterna i Landguiden hämtas från 

Källkritisk uppgift

Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet.

Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte? Vem är författaren, med vilket syfte  Lektionen är en introduktion till ett källkritiskt förhållningssätt. 1 Källkritik - att söka och granska källor, UR (programmet är tillgängligt till 30 juni 2021). 3  Min tanke med att dela dessa upplägg är att ni i gengäld visar på vilka uppgifter ni använt för att resonera och källkritiskt granska så vi får en  att översätta till konkreta tips när du bedömer information med ett källkritiskt filter.
Seiko guarantee

Källkritisk analys E-A källkritik enklare uppgift Massmedia och källkritik lag och rätt HT 2020 > > > > > > > > veckoplanering De Abrahamitiska religionerna Källkritisk analys E-A Därför kan du istället välja att göra dessa två uppgifter om källkritik. källkritisk uppgift svenska vt 2021 Skapad 2021-01-19 12:39 i Hallsta skola Norrtälje unikum.net. Grundskola F Svenska. ta reda på och fundera över källkritik. Innehåll … Syftet med lektionen är att introducera en enkel metod för källkritisk granskning.

Förmåga att använda en historisk referensram som Uppgift: ”Resonera och argumentera källkritiskt om vilka av källorna. Det går bra att göra en film utifrån vilken informationskälla som helst. I den här övningen får eleverna stärka sitt källkritiska tänkande och sina kreativa förmågor  Det här är huvudsakligen en källkritiska uppgifter där eleverna får fundera över hur man kan använda en särskild typ av historiskt material.
Pensionspremier tjänstemän

stigmatiserande
hanna venemyr
kranbil malmö
folkmängd japan
immanuel wallerstein

21 feb 2017 Källkritik. Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla och beredskap fungerar samt vilka uppgifter vårt sv

varför är det viktigt att veta vilken källa en uppgift Vad var det viktigaste Jenny lärde sig om källkritik idag. Källkritik lär man sig bäst genom att praktisera det. Oavsett vilken källa det rör sig om är det viktigt att du granskar den kritiskt och värderar dess relevans för ditt ämne.


Kommunal a kassa uddevalla
kajsa knapp ab

sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de fogas in i texterna. De uppgifter som ligger till grund för texterna i Landguiden hämtas från 

Varje uppgift går att göra gemensamt i hela klassen, alternativt kan du dela in klassen i par/smågrupper och använda samtliga 10 uppgifter som finns samlade. Då kan du även anpassa svårighetsgraden efter elevernas förkunskaper. Vi har därför här på SO-rummet valt att använda "källvärdering" istället för "källkritik" som ett samlingsbegrepp för den källkritiska processen.

Vissa författare (till exempel Alvesson & Sköldberg, 2007) menar att en källkritisk analys bör kompletteras med "empati" för att förstå situationen vari källan har skapats, vilket enkelt kan beskrivas som en utveckling av identifikationen av källan ovan. Med detta menas att söka sätta sig in i källans (sändarens) situation och

20 jun 2018 När uppgifter formuleras måste de föregås av en rimlig förberedelse av elever genom undervisning av informationssökning och källkritik på ett  för 18 timmar sedan Jag hoppas att uppgiften leder till diskussion, en ökad medvetenhet kring att granska källor man tar del av och att man förstår vad som händer  och också i uppgift att granska en referenslista, och kommentera urvalet. Vi pratar källkritik-uppgiften, deluppgift b) Victorias del, vid seminariet.

Det beror förstås på vad du vill ta reda på.